Consultatie


 

Waarom consultatie

Als huisarts en POH-GGZ komt u in aanraking met verschillende psychische klachten waarbij het soms niet duidelijk is wat de beste zorg, behandeling of medicatie is. Consultatie biedt de huisarts en de POH-GGZ ondersteuning door middel van intercollegiaal overleg met de psychiater.

Op deze manier heeft de huisarts meer mogelijkheden om een psychiater in consult te vragen en hoeft niet elke cliënt verwezen te worden. Het budget voor de POH-GGZ biedt hiervoor ruimte.

Denk aan advies over medicatie, diagnostiek en bejegening. De behandelverantwoordelijkheid blijft bij de huisarts.

 

Wat is consultatie?

De consultatie kan, zonder dat dit ten koste gaat van het eigen risico van uw patiënt, op verschillende wijzen plaats vinden:

  • Kort telefonisch consult
  • Medicatie consult
  • Schriftelijke beoordeling van de (medicatie) casus via e-mail
  • Directe communicatie met uw patiënt en de psychiater voor een psychiatrisch consult in mijn praktijk

 

 

Wat doet de psychiater?

Bij consultatie wordt geen behandeling geopend, het consult wordt bij voorkeur meteen afgerond en aan de huisarts gerapporteerd. De psychiater kan diagnostisch meekijken bij bijvoorbeeld persoonlijkheidspathologie. Ook kan worden ingeschat of een verwijzing noodzakelijk is. Omdat de consultatie in principe eenmalig is, gaat het om relatief eenvoudige diagnostiek- en of behandel-/medicatievragen. Uitgebreide diagnostiek kan niet in zo’n korte tijd, men kan dan verwijzen naar een diagnostisch centrum of naar de 2e lijn.

Consultatie kan ook ingezet worden om bijvoorbeeld de patiënt te motiveren voor een behandeling, medicatie- en doorverwijsvragen.

Ook kan de huisarts overleggen zonder dat de patiënt er bij aanwezig is. De psychiater maakt geen recepten, maar geeft wel medicatie advies.

 

Tarief

Timmer Psychiatrie heeft een overeenkomst voor consultatie met HRZu voor de aangesloten huisartsen uit regio Zutphen, met de HCDO voor de huisartsen uit regio Deventer en met HOOG voor de Achterhoekse huisartsen.

De kosten per consult zullen conform deze overeenkomst in rekening gebracht worden. 

 

Voor informatie of een consultvraag kunt u mailen of telefonisch contact opnemen.