Werkwijze


 

De praktijk biedt deskundige psychiatrische diagnostiek en behandelingen voor volwassenen, vanaf de leeftijd van 18 jaar. Ik werk samen met een team van behandelaren die ingezet kunnen worden indien dat geïndiceerd is, denk aan psychologen, dramatherapeuten, verpleegkundigen en een psychomotorisch therapeut.

 

Voor wie

Voor bijna alle psychiatrische problemen, zoals depressieve klachten, stemmingswisselingen, angstklachten, ADHD, psychotische stoornissen, identiteitsproblemen etc. kunt u bij mij terecht. Indien er regelmatig crisissituaties ontstaan, waarbij bijvoorbeeld opnames nodig zijn, dan bent u waarschijnlijk beter op uw plek binnen een GGZ-instelling zoals GGNet of Dimence.

 


 

Behandeling

In een kennismakingsgesprek ga ik met u na of behandeling bij mij passend is en aansluit bij uw behoefte. Indien ik geen passend aanbod heb op uw zorgvraag verwijs ik terug naar de verwijzer, indien mogelijk met een advies voor behandeling elders. Indien we besluiten de behandeling te starten, wordt samen met u een behandelplan opgesteld, waarin uw klachten, de diagnose, de aard, het doel en eventueel de duur van de behandeling centraal staan, dat in een adviesgesprek besproken wordt. Aansluitend kan behandeling plaats vinden. De behandeling zal bestaan uit therapeutische gesprekken bij mij of een andere therapeut en/of medicatie, waarbij uw hulpvraag uiteraard centraal staat. Ik heb samenwerkingscontracten met verschillende medebehandelaren, zodat diverse psychiatrische behandelingen kunnen worden aangeboden en maatwerk gegarandeerd is. Zie voor meer informatie bij Samenwerking onder De Praktijk.

Voor aanmelding zie het kopje Aanmelding

  

Psycholoog of psychiater?

Het verschil tussen een psycholoog/psychotherapeut en een psychiater is dat een psychiater ook aandacht heeft voor het biologische deel van de klachten, wat betekent dat er medicatie kan worden voorgeschreven. Als uw behandelvraag ligt bij psychotherapie alleen, dan bent u waarschijnlijk meer op uw plek bij een psycholoog of psychotherapeut. Indien de klachten ondanks een lopend traject onvoldoende opklaren of indien de therapeut vermoedt dat er ook medicamenteuze behandeling nodig is, dan kunt u naast de lopende behandeling bij mij worden aangemeld. Op deze manier is een optimale behandeling mogelijk. Bij de meeste therapeuten in de regio is deze manier van samenwerken bekend en gewenst. Zij kunnen mij hiertoe altijd benaderen.

Over het algemeen is de huisarts goed in staat om te beoordelen of een verwijzing naar ofwel een psycholoog, dan wel naar een psychiater is aangewezen.

 

Daarnaast doe ik consultaties op verzoek van huisartsen. Zie verder bij het kopje consultatie.

 

Let op

Indien de problematiek dusdanig complex is dat meer specialistische zorg nodig is, zal ik (of de huisarts) u naar een GGZ instelling verwijzen.

De praktijk biedt geen 24-uurs dienst, dus in crisissituaties buiten kantoortijden dient u zich te melden bij de huisartsenpost.

 

 

Privacy

Als psychiater heb ik een beroepsgeheim, wat betekent dat hetgeen u mij vertelt vertrouwelijk is. Uw huisarts wordt bij aanvang en beëindiging van de behandeling op de hoogte gesteld middels een brief, mits u daar geen bezwaar tegen heeft. Ook kan het zijn dat er tussendoor overleg plaats vindt met de huisarts. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt wanneer u daar toestemming voor geeft.  

De privacystatement legt uit hoe de praktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).