De Praktijk


Spreekuur

De praktijk is geopend op maandag t/m donderdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

Voor dringende zaken die niet tot uw eerstvolgende afspraak kunnen wachten kunt u per email of tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen. Het secretariaat is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur (0575-760802).

 

 

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen tijdens werkdagen/ kantooruren:

 • Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur kunt u bellen met het secretariaat, tel.: 0575-760 802.
 • Geen contact? Wilt u a.u.b. een bericht op de voicemail inspreken. Luistert u eerst het voicemailbericht van de praktijk geheel af. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u gezocht.
 • Mailen naar: administratie@timmerpsychiatrie.nl.

Voor spoedgevallen buiten kantooruren en in de weekenden:

Belt u de huisartsenpost (HAP) in uw regio:

 • Zutphen      : 0900-2009000
 • Eibergen       : 0900-5009000
 • Doetinchem: 0314-329888

 

Waarneming

Voor waarneming tijdens afwezigheid van Dr. Timmer is gezorgd. Via (de voicemail van) het secretariaat,  tel.: 0575–760 802, wordt u geïnformeerd over de bereikbaarheid van de waarnemend psychiater. Buiten kantooruren kunt u bellen met uw eigen huisarts.

 

 

Samenwerking & ketenpartners

Na intake wordt bekeken hoe de behandeling er uit gaat zien. Vaak worden er medebehandelaren betrokken.

De praktijk heeft samenwerkingscontracten met de volgende medebehandelaars:

 

 • Mw. drs. E. de Boer, systeem- en relatietherapeut (EFT)
 • Mw. A.M. Hamming, dramatherapeut Zutphen
 • Dhr. J. Hartlief, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)
 • Dhr. M. Hermans, psychotherapeut
 • Mw. D. de Jong van Lier, dramatherapeut Groenlo
 • Mw. L. Hissink, GZ-psycholoog
 • Mevr. M. Koningstein, psycholoog
 • Mevr. A. van der Laan, psychiater 
 • Mw. C.A. Loth, verpleegkundig specialist
 • Mw. J. Maarse, psychomotore therapeut
 • Dhr. D.R. Van der Meiren, ambulant psychiatrisch verpleegkundige (APV)
 • Mw. W. Reesink, verpleegkundig specialist
 • Mw. M. Wagenaar, creatief therapeut Drama
 • Dhr. Dr. H. Wessels, klinisch neuropsycholoog
 • Mw. A. Ypma, GZ-psycholoog
 • Huisartsen coöperatie  regio Zutphen (HRZU)
 • Huisartsen coöperatie regio Deventer (HCDO)

Daarnaast werk ik graag samen met:

 

Kwaliteit

De kwaliteit van de behandeling wordt gewaarborgd door na- en bijscholing, intervisie (periodiek overleg met een groep collega's over de inhoud van behandelingen), visitatie vanuit de beroepsvereniging en het toepassen van effectmetingen (ROM).

Per 1 januari 2017 stelt de overheid het voor zorgverleners binnen de GGZ verplicht om een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te laten registreren bij Zorginstituut Nederland. Dit register zal worden gepubliceerd op internet. Timmer Psychiatrie beschikt uiteraard over een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd door Zorginstituut Nederland. Deze ligt ter inzage in de praktijk.

 

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met mij bespreken.

Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen een een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen via onderstaand adres:

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken

Postbus 90600

2509 LP Den haag

www.degeschillencommissie.nl

 

Privacy

Als psychiater heb ik een beroepsgeheim, wat betekent dat hetgeen u mij vertelt vertrouwelijk is. Uw huisarts wordt bij aanvang en beëindiging van de behandeling op de hoogte gesteld middels een brief, mits u daar geen bezwaar tegen heeft. Ook kan het zijn dat er tussendoor overleg plaats vindt met de huisarts. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt wanneer u daar toestemming voor geeft.  

De privacystatement legt uit hoe de praktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Download
Privacyverklaring pdf.pdf
Adobe Acrobat document 72.6 KB